Ljudski resursi

Uspeh kompanije kreiraju njeni zaposleni. Stoga neprekidno ulažemo u razvoj potencijala zaposlenih, kao našeg najvrednijeg resursa, pomažući im da kroz ispunjavanje ličnih ambicija ostvare još bolje poslovne rezultate. Investiranjem u njihovo znanje, veštine, stručnost i motivaciju, mi investiramo u budućnost kompanije.

Kao kompanija u kojoj je zadovoljstvo zaposlenih utkano u sistem korporativnih vrednosti, Victoriaoil danas okuplja brojne stručnjake sa zavidnim iskustvom.

 

Šta možete da očekujete radeći u Victoriaoil:

 • Kompetentan kadar - pravi ljudi na pravim pozicijama
 • Jasna procedura oglašavanja i popunjavnja radnih mesta
 • Precizno definisana očekivanja kompanije od zaposlenih, i obrnuto
 • Konkurentna politika zarada i benificija
 • Transparentni sistemi nagrađivanja
 • Kvalitet u svakom segmentu poslovanja
 • Niz mogućnosti za profesionalni razvoj
 • Vrednovanje preduzetničkog duha
 • Edukativni programi i procesi upravljanja karijerom
 • Poštovanje različitosti i individualnosti zaposlenih
 • Rad u kreativnoj i dinamičnoj sredini
 • Jednake mogućnosti za sve zaposlene, bez obzira na rasu, veru, nacionalnost, pol, bračni status, seksualno opredeljenje, invaliditet ili starosnu kategoriju.